Indochina Residence

ห้องพักรายเดือน เริ่มต้นเดือนละ 4,500 บาท,Free WiFi
อยู่ในโครงการศูนย์การค้าอินโดจีนที่จอดรถสะดวก
ขนาดห้องพัก 4x8 เมตร

โทร 095-167-1750
โทร 037-230911
โทร 037-230912
มีห้องพัก 100 ห้องให้บริการครับ