โรงแรมอินโดไชน่า (Indochina Hotel)
ประวัติความเป็นมา โรงแรมอินโดจีน


บริษัท อินโดจีนโฮเต็ล จำกัด หรือโรงแรมอินโดจีน โดย ดร.ประภา  วิริยะประไพกิจ เป็นประธานกรรมการบริหาร (OWNER) ก่อจั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2539 และได้ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ทั้งหมด 10 ไร 3 งาน 36 ตารางวา มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 116 ห้อง

 


แผนที่ 

ติดต่อสอบถาม

 

โรงแรมอินโดจีน


 

154 หมู่ 6 ถ. ธนะวิธี ต. บ้านใหม่หนองไทร อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว 27120

 

ทรศัพท์  037-232588-90 แฟกซ์ 037-223324-5

 

Websitehttp://www.indochina-hotel.com

 

Facebookwww.facebook.com/IndochinaHotelAranyaprathet