น้ำดื่ม ตราน้ำใจ


บริษัท เอ อาร์ วอเตอร์เวิลดิ์ จำกัด เป็นโรงงานสีขาว จดขึ้นทะเบียน โรงงานหมายเลข จ.๓.๒๐(๑)-๙/๔ สก. ประกอบกิจการ ผลิต และจัดจำหน่ายน้ำดื่มตรา "น้ำใจ"

 

บริษัทฯ ผลิตน้ำดื่มตรา "น้ำใจ" ภายใต้มาตรฐานคุณภาพระดับสูง ผ่านการกรองด้วยระบบ Multimedia Filtration ,Reverse Osmosis และ Ultraviolet(UV) ได้รับเลขทะเบียน อย จากสำนักงานอาหารและยาเลขที่ 27-2-00956-2-0001 ได้รับการรองรับมาตรฐาน GMP จากสถาบันชั้นนำ น้ำดื่ม "น้ำใจ" เป็นน้ำดื่มที่สะอาด มีบริการที่ดีและจำหน่ายในราคาย่อยเยาว์ เป็นผู้ผลิตน้ำดื่มที่รองรับผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง

 

 

Logo GMP


                                         

 

คุณภาพของน้ำ ซึ่งใช้ความละเอียด 3 ขั้นตอน


 คุณภาพบรรจุ


ขั้นตอนที่ 1 ขวดบรรจุ ล้างด้วยน้ำแรงฉีดที่มีประสิทธิภาพสูง

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 บรรจุน้ำดื่มด้วยเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน พร้อม ระบุ วัน เดือน ปี ที่ผลิต ชัดเจน

 


  

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพทุกขวดก่อนการจัดส่งด้วยกระบวนการผลิตน้ำดื่มที่สะอาดปราศจากสารพิษปนเปื้อน จึงมั่นใจได้ว่าน้ำดื่ม "น้ำใจ" น้ำดื่มสะอาดได้คุณภาพ

 

 

 

 

 

 

 

ขนาดขวดน้ำ


 

  • ขนาด 1.5 ลิตร ขวดกลม
  • ขนาด 1.5 ลิตร ขวดเหลี่ยม
  • ขนาด 600 มล. ขวดกลม
  • ขนาด 500 มล. ขวดเหลี่ยม
  • ขนาด 330 มล. ขวดกลมและเหลี่ยม
  • ขนาด 220 มล. แก้ว

 

กรณีที่ท่านต้องการขวดกลมในขนาด 330 มล. ใช้เวลาเพิ่ม 7 วัน ในขบวนการผลิต เนื่องจากขวดกลมในขนาดดังกล่าวทางบริษัทไม่ได้เก็บไว้ล่วงหน้า

 

*** ทุกขั้นตอนของการบรรจุน้ำดื่มน้ำใจ มีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนอย่างละเอียด มั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมในความสะอาดของการบรรจุ ***

 

 

สนใจสั่งซื้อ หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย

 

บริษัท เอ.อาร์.วอเตอร์เวิลด์ จำกัด

 

383 หมู่ 6 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120

 

โทร 037-230911-13 แฟกซ์ 037-230914

 


บริษัทฯเป็นตัวแทนผู้ผลิต


 


น้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อการจำหน่ายให้กับลูกค้า (OEM) ด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐานสูงสุด และบริการที่ดีต่อลูกค้า