น้ำดื่ม ตราน้ำดื่มอินโดจีน

บริษัท เอ อาร์ วอเตอร์เวิลดิ์ จำกัด เป็นโรงงานสีขาว จดขึ้นทะเบียน โรงงานหมายเลข จ.๓.๒๐(๑)-๙/๔ สก. ประกอบกิจการ ผลิต และจัดจำหน่ายน้ำดื่มตรา "น้ำดื่มอินโดจีน"

 

 

                                                                                                                                                         

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนใจสั่งซื้อ หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย

 

บริษัท เอ.อาร์.วอเตอร์เวิลด์ จำกัด

 

383 หมู่ 6 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120

 

โทร 092-2800109 , 098-2648952 , 037-247989 , 037230911-12


บริษัทฯเป็นตัวแทนผู้ผลิต


 


น้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อการจำหน่ายให้กับลูกค้า (OEM) ด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐานสูงสุด และบริการที่ดีต่อลูกค้า